Sabtu, 18 Jun 2011

PERLEMBAGAAN NEGARA MALAYSIA

Perkara 5 hingga 13
Kebebasan Asasi
Perkara 14 hingga 22
Kewarganegaraan (Bab 1 – Perolehan Kewarganegaraan)
Perkara 23 hingga 28A
Kewarganegaraan (Bab 2 – Penamatan Kewarganegraan)
Perkara 29 hingga 31
Kewarganegaraan (Bab 3 – Tambahan)
Perkara 32 hingga 37
Persekutuan (Bab 1 – Ketua utama negara)
Perkara 38
Persekutuan (Bab 2 – Majlis Raja-Raja)agong
Perkara 39 hingga 43C
Persekutuan (Bab 3 – Pemerintah)
Perkara 44 hingga 65
Persekutuan (Bab 4 – Badan-badan Perundangan
Persekutuan)
Perkara 66 hingga 68
Persekutuan (Bab 5 – Acara)
Perkara 69
Persekutuan (Bab 6 – Keupayaan terhadap harta, kontrak Dan guaman )
Perkara 70 hingga 72
Negeri-negeri
Perkara 73 hingga 79
Perhubungan Antara persekutuan dengan Negeri-negeri
(Bab 1 – Bahagian kuasa-kuasa perundangan)
Perkara 80 hingga 81
Perhubungan antara Persekutuan dengan Negeri-negeri
(Bab 2 – Pembahagian antara kuasa-kusa pemerintah)
Perkara 82
Perhubungan antara Persekutuan dengan Negeri-Negeri
(Bab 3 – Pembahagian beban kewangan)
Perkara 83 hingga 91
Perhubungan antara Persekutuan dengan Negeri-negeri
(Bab 4 – Tanah)
Perkara 92
Perhubungan antara Persekutuan dengan Negeri-negeri
(Bab 5 – Pembangunan negara)
Perkara 93 hingga 95
Perhubungan antara Persekutuan dengan Negeri-negeri
(Bab 6 – Tinjauan, nasihat Persekutuan kepada Negeri dan
pemeriksaan mengenai kegiatan Negeri)
Perkara 95A hingga 95E
Perhubungan antara Persekutuan dengan Negeri-negeri
(Bab 7 – Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan)
Perkara 96 hingga 112
Peruntukan-peruntukan Kewangan (Bab 1 – Am)
Perkara 112A – 112D
Peruntukan-peruntukan Kewangan (Bab 2 – Pemakaian
Bagi negeri-negeri Sabah dan Sarawak
)
Perkara 113 hingga 120
Pilihanraya
Perkara 121 hingga 131A
Perhakiman
Perkara 132 hingga 148
Perkhidmatan Awam
Perkara 152 hingga 160B
Am dan Pelbagai

Tiada ulasan:

Catat Ulasan